مجله کودک 13 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 11

است این وضعیت را با زنگ تفریح اشتباه بگیرد. علیرضا ترابی یکی از بچه­هایی است که در حیاط مشغول تشویق گروهی از دوستانش است که مشغول بازی فوتبال هستند، او می­گوید: «این زنگ،دینی داشتیم ولی چون معلم نیامده بود گفتند بیاییم حیاط.» *این زنگ هیچ کلاسی ورزش نداشت؟ چرا، این­ها که لباس ورزشی تنشان است ورزش دارند. یعنی شما وارد کلاس آنها شدید؟ (می­خندد) یک جوری با هم کنار می­آییم. از سامان نکوئی در مورد نمرۀ ورزش می­پرسم. او می­گوید:«یکی دو هفته قبل از امتحانات معلم ورزش بچه­ها را به خط می­کند واز روی لیست کلاس شروع می­کند و از بچه­ها امتحان می­گیرد.» چه طوری؟ امتحان پرش،دو ٤*٩ بارفیکس و دراز نشست. بین سال در این رشته­هایی که گفتی تمرین هم دارید؟ نه نمرۀ ورزش تو معمولاً چند می­شود؟ معمولاً١٨-١٧ چه رشته از ورزش را دوست داری؟ فوتبال. فقط؟ نه،به شنا و تنیس هم علاقه دارم ولی امکاناتش در مدرسه فراهم نیست. نیما فتحعلی رشته ورزشی خود را «دزدو پلیس» معرفی می­کند! دزد و پلیس مگر ورزش است؟ نه،ولی ما زنگهای ورزش با بچه­ها دزد و پلیس بازی می­کنیم! کسی از شما ایراد نمی­گیرد؟ اگر دادو بیداد نکنیم کسی کاری به کارمان ندارد. وقتهای دیگر هم می­شود دزد و پلیس بازی کرد،چرا در زنگ ورزش؟ به نوعی دزد و پلیس ورزش است. چون هم پر از تحرک است و هم هیجان­انگیز است. آقای اشرفی یک معلم ورزش است.اودر مورد زنگ ورزش می­گوید: *«ما برای زنگ ورزش با توجه به امکانات موجود برنامه­ریزی می­کنیم.» در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدهید. هر سال از طرف آموزش و پرورش دستورالعمل ویژه­ای برای زنگ­های ورزش می­آید. که هر مدرسه با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، قسمتی از آن را عملی می­کند. ولی فکر می­کنم تنها قسمتی از دستوالعمل که به آن عمل می­شود، بند امتحان آن باشد! برای برپا کردن زنگ ورزش مدارس به سرمایه­گذاری بیشتری نیازمندیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 11