مجله کودک 13 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 32

کودکان جهان ومشکل غذا کودکان،بیشتر از بقیه مردم جهان در خطر سوء تغذیه هستند. سوء تغذیه پدیده شومی است که در آن مواد و نیازهای غذایی اصلی در اختیار بدن قرار نمی­گیرد. آمار سازمانهای جهانی نشان می­دهد که بیش از 50 درصد کودکان تا 5 سال در خطر سوء تغذیه هستند. در بین کشورهای جهان، کشورهای آفریقایی و کودکان این قاره بیشترین صدمه را از سوء تغذیه می­خورند. در کشور سومالی، روزانه چند کودک بر اثر کمبود مواد غذایی اصلی جان خود را از دست می­دهند یا دچار ناراحتیهای ذهنی و جسمی شدید می­شوند. با اینکه سازمان ملل متحد تلاش کرده است تا با ایجاد سازمان خواروبار جهانی مشکل غذا را در جهان حل کند، اما هنوز شکاف بین کشورهای سرشار از پروتئین (کشورهای غربی و اروپایی) و کشورهای گرسنه (بعضی کشورهای آفریقایی جهان سوم) بسیار زیاد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 32