مجله کودک 13 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 33

بهای اشتراک : تا پایان سال 1380 تهران: هر ماه چهار شماره،هر شماره 550 ریال شهرستانها: هر ماه چهار شماره،هر شماره 700 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره­ی5252بانک صادرات میدان انقلاب کد76 به­نام مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام (ره)واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشان تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره 1430 نشر عروج امور مشترکان مجله­ی دوست ارسال فرمائید. دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت­نامه باآن بسازیدو برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : ...............................................................تحصیلات : نشانی : کد پستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره: .................................................تا شماره : امضا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 33