مجله کودک 15 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 15 صفحه 29

تعادل یک یا دو بخش از بخشهای سه¬گانه حفظ تعادل را مختل می¬کند. یا چشم نمی¬تواند پیام¬های فاصله سنجی خود را درست اصلاح کند یا مایع درون گوش بر اثر تکان خوردن یا کاهش فشار هوا، حس سر گیجه را ایجاد می¬کند و یا اینکه هر دو ممکن است مقصر باشند! بدن انسان با تکرار و یادگیری می¬تواند از پسِ سرگیجه در اتفاعات بالا برآید. افرادی که در سیرکهای نمایش حرکات بالانس و تعادلی را در روی یک طناب انجام می¬دهند، توانسته¬اند هماهنگی کاملی بین مخچه و اندامهای ماهیچه، گوش و چشم ایجاد کنند. شما از سال اول زندگیتان یاد می­گیرید که چگونه تعادلتان را حفظ کنید. بازیهایی مثل لی­لی رفتن باعث می­شود که به گفتةدانشمندان مهارتهای حرکتی شما کامل شود. البته تا یاد گرفتن کامل حفظ تعادل، چند باری هم باید زمین بخورید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 15صفحه 29