مجله کودک 27 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 23

از ناپدید شدن یک پیام اضطراری فرستاده بود.این پیام ناگهان قطع شد و هرگز از هواپیما و سرنشینان آن اثری به دست نیامد. ■ 39سال پیش،کشتی پر از بشکه­های گوگرد در حال سفر به سمت «نورت فالک» (یکی از راسهای مثلث برمودا) با سرنشینانش ناپدید شد و هیچ­گاه به مقصد نرسید. *** افسانه مثلث برمودا تا حد زیادی به طور عمدی یا غیر عمدی ساخته ذهن خیالپرداز نویسندگان علمی-تخیلی است.بسیاری از این نویسندگان، مقاله­های دیگران را بازنویسی کرده­اند و به آن شاخ و برگ هم داده­اند.موضوع دیگر این که،فقط ناپدید شدن در مثلث برمودا به این اندازه مورد توجه بوده است؛حتی گاهی برخی حادثه­ها در مناطق دیگرجهان روی داده است، اماآن را به مثلث­برمودا نسبت داده­اند.در بیشترموارد، جزئیات حادثه و گاهی حتی کل حادثه فقط یک قصه بوده است. نگاه کافی و عمیق به حوادث مثلث برمودا نشان می­دهد که بر خلاف آنچه گفته شده است،برای وقوع بسیاری از حوادث دلیل منطقی وجود داشته است؛ مثل گردباد یا ضعف در بدنه کشتی و یا تاخیر در جستجوی گمشدگان که به دریا فرصت خوبی برای پراکنده کردن بقایای حادثه می­دهد یا دلیل­های دیگر.طرح این موضوع که جادوگری یا افرادی از کرات دیگردراین حوادث نقش داشته­اند، غیر علمی و ساختگی است. وجود علفهایی هم که کریستف کلمب برسطح دریای ساراگاسو دید، به دلیل وجودجریان آب­گرم گلف استریم بودکه ازخلیج مکزیک این گیاهان را با خود می­آورد. ممکن است مشکلات ناشی از جریانهای دریایی، موجب وقوع این حوادث شده باشد؛ زیرا جریانهای دریایی قوی گاهی می­توانند باعث اخنلاف دما یا ایجاد آبهای خروشان در یک منطقه وسیع شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 23