مجله کودک 27 صفحه 47
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 27 صفحه 47

به در کنید سیزدهم فروردین، مردم به شکل گروهی و دسته جمعی از خانه­ها بیرون می­رفتند و در مراسم جشن شرکت می­کردند، این اعتقاد بود که با هم بودن و در کنار هم بودن مردم، نیرو و توان خوبی­ها را زیاد می­کند و موجب شکست و نابودی شیطان می­شود. با توجه به همین اعتقاد، گاهی صورتکهای مسخره و ترسناکی هم درست می­کردند که نشان دهندۀ شیطان بود. آن گاه با این صورتکها به اجرای نمایشهای شاد و سرگرم کننده می­پرداختند. یکی دیگر از مراسمی که در سیزدۀ نوروز برگزار می­شد و امروزه نیز در بسیاری از روستاها همچنان برگزار می­شود، مسابقات اسبدوانی است که بین جوانان طرفداران بسیاری داشته و دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 27صفحه 47