مجله کودک 33 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 33 صفحه 28

سومین نشانه امام حسن عسکری (ع) در بستر بیماری بودند که ابوالادیان را نزد خود خواستند و به او فرمودند: «چند نامه نوشته­ام که باید آنها را به نشانی­های داده شده، برسانی و پس از پانزده روز، به سامره بازگردی. پانزده روزدیگرازخانۀ من صدای شیون و ناله خواهی شنید و این درست زمانی است که مرا غسل می­دهند.» ابوالادیان بر دستهای مهربان امام بوسه زد و پرسید: «پس از شما،چه کسی امام خواهد بود؟» ایشان فرمودند: «جانشین من نشانه­هایی دارد که با آن نشانه­ها،او را خواهی شناخت.» پرسید: « چه نشانه­ای؟». فرمودند: «هر که جواب نامه­های مرا از تو بخواهد، او پس از من امام خواهد بود.» گفت: «نشانه­ای دیگر بگویید.» فرمودند: «کسی که هنگام دفن من برایم نماز بخواند.» گفت: «نشانه­ای دیگر نیز بگویید.» فرمودند: «هر که بتواند بگوید که در کیسه چیست، او پس از من امام است.» ابوالادیان می­خواست بپرسد کدام کیسه، اما امام آن قدر خسته و رنجور بودند که او هیچ نگفت. نامه­ها را گرفت و از آنجا رفت. هشت روز از ماه ربیع­الاول گذشته بودکه امام حسن عسکری (ع) چشم از جهان فرو بستند و به دیدار حق شتافتند. وقتی خبر وفات آن حضرت در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 33صفحه 28