مجله کودک 35 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 27

صدها کیلومتر راه پر خطر را به شوق دیدار ایشان طی کرده است. پیامبر بی­درنگ به همراه یارانشان نزد زن یهودی رفتند و از او خواستند تا سلمان را در برابر دریافت قیمتی مناسب، آزاد کند. زن یهودی نپذیرفت و حاضر به آزاد کردن سلمان نشد. پیامبر فرمودند: ((به چه شرطی حاضری او را آزاد کنی؟)) زن یهودی جواب داد: ((به هیچ وجه حاضر نیستم او را آزاد کنم، ولی حالا که اصرار و اجبار در کار است، شرطی می­گذارم.)) سپس کمی مکث کرد و ادامه داد: ((باید چهار صد نهال درخت خرما را با دست خود بکاری و آب دهی تا میوه بدهند. وقتی که هر چهار صد درخت به اندازه­ای رشد کردند که میوه دادند، آن وقت سلمان آزاد خواهد شد!)) زن یهودی شرطی گذاشته بود که آزادی سلمان را تقریباً محال و غیر ممکن می­کرد. پیامبر فرمودند: ((المُفلِسُ فی امانِ الله))؛ یعنی کسی که نتواند از عهدۀ ادای دین برآید، در پناه خداست. ایشان با بیان این جمله به خداوند توکل کردند و شرط زن یهودی را پذیرفتند. آن گاه یاران پیامبر (ص) هر کدام چند نهال درخت خرما آوردن و پس از مدتی کوتاه، چهار صد نهال آماده شد. پیامبر (ص) با دست مبارک خود هر چهار صد نهال را کاشتند و یکی یکی به آنها آب دادند. به برکت دست مهربان ایشان، هر چهار صد درخت در همان سال میوه داد. سلمان فارسی آزاد شد و یکی از وفادارترین یاران پیامبر باقی ماند. میلاد حضرت رسول اکرم (ص)و هفته وحدت مبارک باد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 27