مجله کودک 35 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 43

آپولو ا ا سوخت کنترل وضعیت اکسیژن ساز برای کنترل وضعیت مخزن سوخت صعود دریچه محل اتصال موتور صعود (بالا رفتن) آنتن وی اچ اف دستگاه قابل حمل حفظ حیات سکو و نرده ی ورود/ خروج دریچه ورود میز فرمان خلبان موتور کنترل وضعیت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 43