مجله کودک 45 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 45 صفحه 15

بازوی RMS شاتل دستگاه نوری تصحیح کننده کاستار فضانورد روی بازوی RMS شاتل باتری ها پپ قاب محافظ دریافت اطلاعات هابل اطلاعاتی را که جمعآوری میکند، به صورت علایم رادیویی در میآورد. سپس آنها را به یک ماهواره مخابراتی میفرستد، که آن ماهواره نیز علایم را به زمین ارسال میکند. رایانه های روی زمین هستند، این علایم را به تصاویر الکترونیکی تبدیل میکنند تا ستاره شناسان بتوانند آنها را مطالعه کنند. تلسکوپ که با برق صفحه ی خورشیدی کار می کند زدن عینک به هابل! فضانوردان توانستند با استفاده از بازویRMS شاتل که در تصویر میبینید، هابل را بگیرند و با انجام راهپیمایی فضایی در اطراف هابل ، آنرا تعمیر کنند. آنها دستگاهی به نام«کاستار» را نصب کردند که از 10 آینه به اندازه ناخن درست شده است. این دستگاه مانند عینک، پرتوهای نور را به طور مناسب به تجهیزات اندازهگیری هدایت میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 45صفحه 15