مجله کودک 48 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 48 صفحه 34

دوست بهای اشتراک: تا پایان سال 1381 هر ماه چهار شماره، هر شماره 1000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره­ی 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76، به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، مقابل دانشگاه تهران شماره 1430 نشر عروج امور مشترکان مجله­ی دوست ارسال فرمائید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 48صفحه 34