مجله کودک 49 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 23

کارها آن طور که می­خواستیم پیش نرفت! پس از مدتی که بازیکنان فوتبال کشورمان به تیم های اروپایی رفتند، آن طور که انتظار داشتیم کارها به سود فوتبال کشورمان پیش نرفت. ابتدا تعدادی از این بازیکنان به علت نیمکت نشینی پشت سر هم بازی نکردن، از قالب و اندازه اصلی خود خارج شدند. مثلاً «مهدی پاشازاده» و یا «علی موسوی» دچار این مشکل شدند. بعضی هم ترجیح دادند که در تیم های اروپایی بهتر بازی کنند و دربازیهای ملی مراقب ساق پای خود باشند! از فوتبال اروپا تا فوتبال امارات! امروز بعد از 7-6 سال تعداد کمی از بازیکنان تیم ملی ایران در لیگها ی اروپایی باقی مانده اند. متاسفانه بیشتر بازیکنان ترجیح داده اند تا در لیگ های فوتبال امارات و کشورهای عربی بازی کنند. یکی از دلایل این موضوع، تمرین راحت تر بازیکنان فوتبال در کشورهای عربی است. به نظر بعضی کارشناسان، تمرینهای دشوار بدن سازی در اروپا یکی از علتهای مهاجرت بازیکنان ما از اروپا به کشورهای عربی است. این امر کیفیت فوتبال ما را پایین می­آورد. علت دیگر همان موضوع همیشگی پول است؛ پول بیشتر که عربها در این مورد وضع خوبی دارند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 23