مجله کودک 51 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 4

همه با هم، در حسینیة جماران .... سلام و کلی تبریک. به خاطر چی؟ به خاطر همه چیز: تبریک به خاطر دو روز دیگر که تولد حضرت علی(ع) و روز پدر است. تبریک به خاطر دوشنبة آینده که درهای مدرسه به روی شما گشوده خواهد شد. تبریک به خاطر هفتهای کنه پیش رو داریم، هفتهای که در آن، یاد دلاوریهای پدران و مادرنمان در هشت سال دفاع از اسلام و ایران، دوباره زنده میشود. تبریک به خاطر همزمانی با سالگرد شمسی تولد عزیزترین دوست، امام خمینی «ره» و ... راستش این همه مناسبت خوب، آدم را ذوقزده میکند. اما فکرش را بکنید، برای ما و شما (یعنی مجلة دوست و خوانندگانش) یک مناسبت مهم دیگر هم هست که از همین حالا باید به استقبالش برویم. پنجم مهر را میگویم. میپرسید پنج مهر چه روزی است؟ نکند به همین زودی فراموش کرده باشید! اما نه، میدانم که دوستان وفادار مجله هرگز تاریخ انتشار اولیه شماره مجله دوست کودکان را فراموش نمیکنند. با این حساب، معلوم شد که منظورم از پنج مهر، اولین سالگرد انتشار مجله است. بله، به همین زودتی مجله ما یک ساله شد.نمیدانید از این بابت چقدر خوشحالیمو چقدر دلمان میخواهد که در جشن یک سالگی دوست، باتکتک شما عزیزان دیدارکنیم.این جشن تولد، یک مراسم ساده و کوچک است که با حضور بچهها در حسینیه جماران برگزار خواهد شد. از همین حالا دعوت میکنیم تا شما هم مهمان عزیز ما در این مراسم باشید. ما میخواهیم در جشن تولد دوست، از تمام کسانی که در طول این یکسال برای انتشار مجله زحمت کشیدهاند، تشکر کنیم. کسانی که همة شما با نام آنها آشناییید و شاید دلتان میخواهد از نزدیک، آنها را ببینید. شعرخوانی، نمایش، سرود و .... از بخشهای دیگر این مراسم خواهد بود. در ضمن هدایای کوچک هم به عنوان یادگیری به بچهها شرکتکننده در مراسم اهدا میشود. قرار ما یادتان نرود: پنجشنبه 4/7/87 از ساعت 16 حسینیه جماران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 4