مجله کودک 51 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 7

دختر خانم های گل کاشان، مطالب زیبایی خواندند که با استقبال حاضران روبرو شد. هیچوقت ابراز محبتهای بیدریغشان را به مجله دوست فراموش نمیکنیم. بچههای کاشان، با اجرای نمایش طنز، نشاط خاصی به مراسم داده بودند. مضمون این نمایش یک شوخی دوستانه با بچههای بندر بود. انشاءا.. یک روز جشنی هم در شهرهای جنوب کشورمان داشته باشیم و شوخی آنها با بچههای خوش لهجه کاشان را هم ببینیم! بیش از سی نفر مربی دلسوز، در سی «خانه دوست»برایخوانندگانمجلهبرنامههای آموزشی و فرهنگی تدارک دیدهاند که نمیدانستیم با چه زبانی اززحمات اینهمکاران گرامی تشکر کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 7