مجله کودک 55 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 6

روزی که بچّه ها فرشته می شوند گزارشی از آیین سدره پوشی کودکان زرتشتی مریم قربانعلی نژاد. پر از میوه های خشک مثل: پسته، بادام، گردو، قیسی و... به چشم می خورد که مقداری نقل و شیرینی روی آن پاشیده شده بود. زرتشیان به این خوراکی «لُرک» می گویند. غیر از اینها در میان سفره، گلدان گل و سبزه و مقداری مخلوط برنج و آویشن، و کمی سنجد و شیرینی نیز قرار داشت. از فریناز پرسیدم: پس از چیدن سفره، حالا چه کاری انجام می دهید؟ گفت: هر پسر یا دختری که باید سدره پوش شود، پس از استحمام و پوشیدن سدره (پیراهنی سفید و گشاد با زرتشتیان مانند دیگر اقلیت های کشورمان، مدت زیادی است که در کنار ما زندگی می کنند. یکی از آداب و رسوم زرتشیان، مراسم «سدره پوشی» است. این مراسم شبیه جشنی است که برای هر دختر و پسر مسلمان در سن تکلیف برگزار می شود. در این ائین، بچه های بین 7 تا 15 سال، که به مرحله ای رسیده اند که تعالیم پیامبرشان را درک می کنند، مراسمی را با عنوان سدره پوشی برگزار می کنند. فرصتی پیش آمد تا در مراسم سدره پوشی یکی از دختران زرتشتی به نام «فریناز مهری» حضور داشته باشم. از او پرسیدم: فریناز خانم، امروز برای شما چه روزی است؟ فریناز گفت: امروز آئین سدره پوشی من است. آن وقت فریناز، با محبت و احترام مرا به داخل اطاقی برد و به مادرش کعرفی کرد. در وسط اطاق سفره ای سفید و بزرگ پهن شده بود که دور تا دور ان مهمانها نشسته بودند. در چهار گوشه سفره، چهار چراغ گذاشته بودند و در میان سفره، یک آتشدان، یک ظرف پر از میوه تازه و یکی سینی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 6