مجله کودک 55 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 55 صفحه 21

یادداشتهای یک دانش آموز دیوانه اگر معمار بودم چه خانه ای می ساختم اگر معمار بودم، یک خانه می ساختم که سقف نداشته باشد، ولی پشت بام داشته باشد! آن وقت هم می توانستم آسمان را تماشا کنم و هم روی پشت بام بادبادک هوا کنم. اگر معمار بودم، درِ خانه را روی سقف می ساختم تا فقط بچه های شیطان وارد خانه ام شوند. اگر معمار بودم، یک خانه سه طبقه درست می کردم که پلّه نداشته باشد. آن وقت پدرم را در طبقۀ سوم و مادرم را در طبقۀ دوم می گذاشتم که با هم این قدر دعوا نکنند، خودم هم در طبقۀ پایین هر کاری که دلم می خواست می کردم و پدر و مادرم هم نمی توانستند به سراغم بیایند. اگر معمار بودم، کف پذیرایی را چمن می کردم و به جای مبل و صندلی توی آن تاب و سرسره می چیدم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 55صفحه 21