مجله کودک 56 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 56 صفحه 16

و مامان همیشه برای شستن شیشه­ها روزنامه می­خرد. البته فراموش نشود که روزنامه برای سبزی فروشها هم اهمیت زیادی دارد. به هر حال اگر نوشته­های آدمهای باسواد گِلی شود، خیلی بهتر از این است که دست ما گِلی شود و مامان ما را کتک بزند! ما که از نوشته­های توی روزنامه سر در نمی­آوریم، ولی روزنامه خواند خوب است. چون اگر بابا برای خودش روزنامه نخرد، یادش می­رود که برای من مجلّۀ دوست بخرد. همه ما دانش آموزان می­دانیم که مطبوعات مخصوصاً روزنامه­ها فایده­های زیادی دارند. یکی از مهمترین فایده­های روزنامه­ها این است که کارهای بد ما را پنهان می­کند، یعنی وقتی بابا روزنامه را جلوی چشمش می­گیرد تا بخوانـد، دیگر ما را نمی­بیند و ما می­توانیم هرقدر که دلمان می­خواهد ازتوی قندان قند برداریم و بخوریم. البته روزنامه برای بادبادک درست کردن نیز مفید است. روزنامه­ها در شست و شو نیز کاربرد زیادی دارند موضوع این هفته: زنگ انشاء فواید مطبوعات را بنویسید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 56صفحه 16