مجله کودک 66 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 31

غیر منتظره ! به خواسته­های آمریکا تن بدهند. «گورباجف» رهبر شوروی در همان سال­ها، در خاطراتش گفت: «وقتی نامه امام را دیدم به خود لرزیدم، اما باورم نمی­شد که این نامه حقیقت پیدا کند.» حالا، اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین و قوی­ترین کشور دنیا، به چندین کشور کوچک تقسیم شده ودیگر آن قدرها هم قدرتمند نیست. مردمش دیگر مثل قبل نیستند. فرهنگ آمریکایی آنها را عوص کرده و جوانها دیگر چیزی از گذشته به یاد نمی­آورند. نظام سیاسی شوروی برای همیشه به تاریخ پیوست. همان طور که امام در یازدهم دی ماه 1367 پیش بینی کرده بودند.... یکی از دیدنی­ترین جاهای روسیه، میدان سرخ است. این میدان نه تنها در مسکو، پایتخت روسیه قرار داد بلکه دقیقادرمرکز کل کشور روسیه هم هست. اززمان ایوان سوم یعنی قرن پانزدهم میلادی، بسیاری از اتفاقات مهم روسیه در این میدان رخ داده است. اسم این میدان به خاطر سرخ بودن سنگفرش یا ساختمانهای دور و برش نیست، بلکه در زمان قدیم، سرخ به معنی زیبا بوده، چون این رنگ نشانه وقار و جذابیت به شمار می­رفته، یعنی در واقع اسم اصلی میدان، میدان زیباست! روسها می­گویند: «میدان سرخ ، قلب روسیه است.» خب، البته یک قلب سرخ!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 31