مجله کودک 80 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 33

بهای اشتراک: تا پایان1382 هرماه4 شماره، هرشماره 1200 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب، کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ پلاک 962امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 33