مجله کودک 89 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 89 صفحه 5

«اسب خیالی» من در خیالم یک اسب دارم با آن به صحران پا می گذارم اسبم مثل باد می دود هر جا چشمان او هست همرنگ دریا سروده آلاء، داودی 12 ساله از کرج (البته در 11 سالگی سروده ام) دوستان دوست مشهد مقدس. ام البنین چاملی 10 ساله ، رامسر. مجید توکلی، علی برقوار 13 ساله، مهران نجفی 9 ساله ، محمد باقر نجفی 5 ساله، امید علی محمدی 8 ساله،نورا...غلامی 8 ساله. تبریز. مریم کوهی 8 ساله، سجاد کوزه گر غیاثی 7 ساله. اصفهان. نفیسه سلیمی 9 ساله، زینب بزرگیان 9 ساله (جوشقان قالی) کاشان. فاطمه قیاسی ، مصطفی ارباب برنجی، فاطمه حاجی بابایی 8 ساله، حسین طالب زاده، فاطمه قراخانی 9 ساله، پارسا یگانه مقدم. مشکان. زهرا عابدینی زاده آشتیان. یگانه مقصودی بهبهان. فرشته رعنایی نیا، پرویز غلامشاهی، حسین فنی 13 ساله اهواز. شیوا جلالی 10 ساله. کرمان. محمد حسین ابراهیم پور 10 ساله، بهار ابراهیم پور 7 ساله،محمد امین ابراهیم پور 8 ساله همدان. فاطمه اسدی 9 ساله، زهرا وبانجی 10 ساله. درگز. میکائیل محمدزاده 9 ساله علی صادفی 10 ساله بجنور. سیما امانی9 ساله تهران.سارا نقدلو8 ساله، نازگل پرویزی 9 ساله، حمید رهاقین،ایوب صنعتی 10 ساله، محمد روحانی10 ساله، میرحسیندلشاد،عارفه مولوی 11 ساله، سید احمد سید حسین ، سوگل درختی 9 ساله ، لطف علی یگانه 9 ساله، ساناز راستافر 10 ساله، محمد رسول خدابخشی 9 ساله، محمد مرادمند 9 ساله. مهدی شریفی 8 ساله از لاهیجان فرشته رجبی 10 ساله از کاشان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 89صفحه 5