مجله کودک 93 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 93 صفحه 7

در مورد آنها حرفی نزنیم ولی به لطف خدا، هم امام و هم مردم به ماهیت آنها پیبردند و به باجخواهی آنها اعتنایی نکردند. این بود که آنها دیوانهوار به ترور و خرابکاری روی آوردند. اینها مربوط به دو سه سال اول انقلاب است. میدانیم که از شهریور ۵۹ جنگ ایران و عراق شروع شد. برخورد منافقین با پدیده جنگ چه بود؟ به نکته خوبی اشارهکردید. اتفاقا جنگ، با همه ویرانیها و خسارتهایی که داشت، محاسن زیادی هم برای ملت ما به ارمغان آورد. یکی از آنها رسوا شدن گروهکهایی مثل منافقین برای همیشه بود. من میدانم که باورش حتی برای بچهها سخت است، اما با شروع جنگ، منافقین رسما به صدام ملحق شدند و رودروی کشور خودشان ایستادند. ای کاش میشد درباره آنها حرفی نزنیم. چون آدم باید خیلی حقیر باشد که برای بقای خودش، دست به چنین کاری بزند. بعد از این که منافقین به عراق رفتند، ترورها متوقف شد؟ تا حد زیادی بله، چون مسئولان نظام دریافته بودند که برای حفاظت از جان مردم و مسئولان، باید اطلاعات و امنیت کشور را قوی کنند. خوشبختانه با وجود جنگ، امنیت و آرامش داخلی خیلی زود برقرار شد. در حال حاضر هم که دست آنها برای همیشه قطع شده است. هرچند در برخی موارد شاهد ترور و خرابکاریهایی هم بودهایم. مثل ترور شهید لاجوردی و شهید صیاد شیرازی و تلختر از همه فاجعه انفجار در حرم اما رضا(ع) که همه آنها کار منافقین بوده است. حالا از عملیات مرصاد برایمان بگویید. حدیثی داریم به این مضمون که «خداوند، دشمنان ما را از احمقها آفریده است.» واقعا در طول تاریخ انقلاب، به درست بودن این کلام معصوم یقین پیدا کردهایم. مثلا بعد از قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی امام و پایان جنگ، منافقین احساس کردند که حالا ملت ما ضعیف شده است و میشود به ایران حمله کرد! به خاطر همین در تابستان ۶۷، کمی بعد از پایان جنگ، این بیچارهها با حمایت صدام، از مرزهای غربی به ایران حمله کردند. اما رزمندگان اسلام در عملیاتی به نام مرصاد، چنان درسی به آنها دادند که برای همیشه به لانههای خودشان خزیدند. و بعد از پایان حکومت صدام؟ من فکر میکنم حالا باقی مانده منافقین، تبدیل به دردسر بزرگی برای دشمنان ما شدهاند. چرا که به اندازه کافی، ناتوان و بدنام هستند و فایدهای هم برای آنها ندارند. درواقع، تاریخ مصرف آنها برای غرب تمام شده است. به خاطر همین است که به شکل آواره در کشورهای مختلف سرگردان شدهاند. البته حالا دیگر کشورهای غربی هم آنها را نمیپذیرند. مثلا در فرانسه، سرکردههایشان را دستگیر و زندانی یا اخراج کردند. این هم عاقبت کسانی که به دین و میهن خود خیانت کرده بودند. با این حساب کار منافقین را تمام شده میدانید؟ باید بگویم نه، دست کم تا زمانی که دشمن اصلی ما یعنی امریکا، دست از سر ما برنداشته، منافقین همچنان به حیات خود امید دارند. چرا که آمریکا، به جز افراد حقیر و خائن، هیچ تکیهگاه دیگری در ایران پیدا نخواهد کرد. البته آمریکا هم میداند که آنها در مقابل مردم ما عددی نیستند. اما چه کند که جز منافقین، کسی حاضر نیست وطنفروشی کند. مثلا این منافقین بودند که گزارشهای دروغی به آمریکا دادند مبنی براین که ایران دارد بمب اتمی میسازد. بیچارهها تلاش میکنند که آمریکا را وادار به حمله نظامی به ایران کنند. یعنی از حمله آمریکا به ایران، استقبال میکنند؟ اصلا اوج هدف و آرزوی آنها همین است که بالاخره آمریکا بتواند این ملت را شکست بدهد. ولی هم خودشان، هم آمریکا این آرزو را به گور خواهند برد. انشاالله

مجلات دوست کودکانمجله کودک 93صفحه 7