مجله کودک 94 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 94 صفحه 4

د مثل دوست داستان دوست به من بگو: «پدر» پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) آن قدر با مردم و اطرافیانش نزدیک و صمیمی بودند که تعداد زیادی از روی نادانی ایشان را مانند سایر مردم به نام صدا میکردند. به همین خاطر روزی خداوند بزرگ از طریق فرشته وحی یعنی «جبرئیل» برای پیامبر(ص) پیغام فرستاد: «ای رسول ما ! به مردم بگو تا تو را همانند خودشان با نام خطاب نکنند.» از آن روز به بعد همه کسانی که با پیامبر(ص) در ارتباط بودند، ایشان را رسولالله خطاب میکردند. حتی حضرت زهرا (س) دختر بزرگوار پیامبر(ص) نیز که معمولا ایشان را پدر صدا میزدند، از آن روز به بعد درست مانند سایر مردم ایشان را یا رسولالله خطاب می کردند. تا اینکه یک روز حضرت محمد (ص) از دختر بزرگوارشان پرسیدند: «چه چیزی باعث شده که دیگر به من پدر نمیگویی؟» حضرت فاطمه (س) پاسخ دادند:« از آن روز که خدا فرمان داده است که کسی شما را مانند سایر مردم خطاب نکند، من هم جرات نمیکنم که امر خدا را نادیده بگیرم و به شما پدر بگویم.» رسول خدا در جواب دختر بزرگوارشان گفتند: «فاطمه جان! خداوند این آیه را برای تو نازل نکرده است. تو مانند همیشه به من پدر بگو که با هر پدر گفتنت، جان تازهای میگیرم.» «دوست» فرارسیدن سالروز شهادت دختر بزرگوار و عزیز رسولخدا (ص) را تسلیت میگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 94صفحه 4