مجله کودک 95 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 95 صفحه 7

لطفا خودتان را برای بچهها معرفی کنید. نیکخواه بهرامی هستم و سیو نه سال پیش به دنیا آمدم. از دوران کودکی آرزو داشتم که یک روز خلبان شوم. بالاخره بعد از پایان تحصیلات دوران دبیرستان و گذراندن دورههای آموزشی مخصوص پرواز، اول به عنوان مهندس پرواز و کمک خلبان، بعد هم به عنوان خلبان هواپیمای مسافربری «بوئینگ ۷۲۷» مشغول به کار شدم. چطور شد که از دوران کودکی به خلبانی علاقهمند شدید؟ مدرسهای که من در آن تحصیل میکردم، در نزدیکی فرودگاه «قلعه مرغی» یکی از فرودگاههای نظامی تهران بود. شاید شنیدن غرش هواپیما و تماشای پرندههای آهنین بزرگی که با سرعت به دل آسمان میرفتند، از همان دوران کودکی آرزوی خلبان شدن و هدایت هواپیماها را در ذهنم تقویت کرد. تا اینکه یک روز قرار شد دانشآموزان ممتاز مدرسه را برای یک پرواز کوتاه به فرودگاه ببرند و به عنوان تشویق سوار هواپیما کنند. من هم درست در همان پرواز اول با خودم عهد کردم که بالاخره یک روز خلبان شوم که به لطف خدا بالاخره هم به آرزویم رسیدم. اولین باری که توانستید یک هواپیما را به آسمان ببرید چه حسی داشتید؟ آن روز بعد از گذراندن مرحلههای طولانی و دشواری مثل درسهای پرواز و آزمونهای پزشکی، از اینکه بالاخره میتوانستم خلبان یک هواپیما باشم سر از پا نمیشناختم و بدون هیچ ترسی خودم را آماده اولین پرواز کردم. اما باور کنید بالاخره وقتی که هواپیما از زمین جدا شد، فقط با تمام وجود خدا را شکر میکردم. خلبان یک هواپیمای مسافربری با خلبانان هواپیماهای نظامی یا باری چه تفاوتهایی دارد؟ برخلاف آنچه که خیلیها تصور میکنند، شغل یک خلبان نظامی یا خلبان یک هواپیمای باری و یا مسافربری، تفاوتهای زیادی دارد. به طور مثال، آموزشهایی که یک خلبان نظامی دیده است با آموزشهایی که ما خلبانان هواپیماهای مسافربری دیدهایم، کاملا فرق دارد. اگر قرار باشد هرکدام از ما جای خود را با دیگری عوض کنیم، باید آموزشهای جدیدی ببینیم و شاید حتی دوباره از نو شروع کنیم. بزرگترین درسی که از پرواز گرفتهاید، چه چیزی بوده است؟ به ما میگویند: «مرد بینالمللی.» چرا که همیشه در سفر هستیم و همین سفرها هرکدام درسهای بزرگی به ما میدهند. مثلا خود من به غیر از دو قاره آمریکا و اقیانوسیه، به اقتضای شغلم در تمام قارههای کره زمین پرواز کردهام. خب، طبیعی است که در هر سفر با انسانهایی جدید که هر کدام فرهنگ خاص خودشان را دارند، آشنا شدم و تلاش کردم تا با همنشین با آنها درسهای جدیدی بگیرم. برخورد بچه ها با شغل شما چگونه است؟ خلبانی یکی از شغلهایی است که در میان بچهها از محبوبیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر در اکثر پروازها، بچهها خودشان را به کابین خلبان میرسانند و با کنجکاوی از من یا همکارانم در مورد شغلمان میپرسند. ماهم سعی میکنیم تا با حوصله به سئوالهای آنها پاسخ مناسبی بدهیم و اگر آنها هم آرزو دارند که روزی خلبان شوند، آنها را در راه رسیدن به آرزویشان راهنمایی کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 95صفحه 7