مجله کودک 99 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 6

دیدار دوست در هیچ حال، امیر قمیشی «حاج آقا راستگو» یکی از چهرههای آشنا و محبوب بچههاست. حتما شما هم قبلا از طریق برنامههای رادیو و تلویزیون با این قصهگوی مهربان آشنا شدهاید. آقای راستگو معمولا با صحبتهای صمیمی و سادهاش بچهها را با دین اسلام بیشتر آشنا میکند. در این شماره به مناسبت فرارسیدن ماه رجب به دیدار ایشان رفتهایم تا کمی از آداب و فضلیتهای این ماه پر برکت را برایمان بگویند. «رجب چه معنایی دارد؟» «رجب» نام ششمین ماه از ماههای هجری قمری است که این نام به زبان عربی به معنای بزرگ، باعظمت ودارای احترام است. به همین خاطر معمولا به این ماه «رجبالمرجب» نیز گفته میشود. ماه رجب با سایر ماهها چه فرقی دارد که این همه درباره فضلیت آن سخن گفتهاند؟ در میان ماههای سال؛ بعضی از ماهها از عزت و فضلیت خاصی در نزد خدای بزرگ برخوردارند که ماه رجب، شعبان و رمضان از جمله این ماهها به حساب میآیند. به طور مثال پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) در مورد این سه ماه عزیز میفرمایند: «رجب ماه خداست، شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است.» کمی از آداب و اعمال مخصوص این ماه برایمان بگویید. همانطور که گفتم، رجب یکی از ماههای عزیز خدا در میان سایر ماههای سال است و به همین خاطر هم دعا، نیایش و عبادت پروردگار در این ماه از ثواب زیادی برخوردار است. سفارشهای زیادی هم از پیامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم در این مورد نقل شده است. بعضی از عبادتها هم مثل اعتکاف، اعمال ام داوود، گرفتن روزههای مستحبی در این ماه، و یا خواندن دعاهای مخصوص ماه رجب هم از کارهای پرثواب و مخصوص این ماه به حساب میآیند. لطفا در مورد بعضی از آداب این ماه مثل اعتکاف توضیح بیشتری برایمان بدهید. «اعتکاف» یکی از عبادتهای پرثواب است که به خصوص در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب از مزد و پاداش زیادی در نزد خدای بزرگ برخوردار است. به کسانی که عبادت اعتکاف را انجام میدهند «معتکف» میگویند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 6