مجله کودک 99 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 14

فکر دوست قاب عکسی از دکمهها! خیلی از شما، در منزلتان، قاب عکسهای چوبی کهنه و یا سادهای دارید که دوست دارید تزیینشان کنید. پس حتما فکر دوست این شماره را بخوانید: وسایل مورد نیاز ـ قاب عکس چوبی ـ انواع مختلفی از دکمههای سفید و کرمرنگ ـ دانههای کوچک مروارید ـ چسب ـ قیچی ـ یک تکه مربع شکل از دستماهای کاغذی تزیینی داخل بشقابها نوار باریک طلایی ( همان نوارهای باریک قیطانی به رنگ طلایی) ۱ـ سطح روی قاب را با چسب کاملا بپوشانید و در نقاط مختلف آن، مانند شکل، از دکمههای سفید و کرم رنگ استفاده کنید و آنها را بچسبانید. ۲ـ زمانی که اکثر نقاط سطح قاب را با دکمهها پر کردید، فضای خالی کوچک مابین آنها را با دانههای کوچک مروارید پر کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 14