مجله کودک 101 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 101 صفحه 30

سفر دوست سفر به قدیمیترین تمدن شاید قدیمیتر از تمدن چینیها، تمدن و فرهنگی در جهان وجود نداشته باشد. چرا که 6 تا 7 هزار سال سابقه تمدن، از این کشور باستانی به جای مانده است. اختراعات و اکتشافات حیرتانگیزی از دیرباز در این کشور که 6 برابر ایران وسعت دارد، نقل شده است. اختراع کاغذ و باروت و خیلی چیزهای دیگر به چینیها نسبت داده شده است. بزرگانی چون کنفسیوس و لائوتسه، در این آب و خاک زندگی کردهاند، که جز دعوت به صلح و عدالت اجتماعی چیزی نگفتهاند. امروزه چین از شدت جمعیت در حال ترکیدن است! یک میلیارد و صد و نوزده میلیون نفر جمعیت، آمار 10 سال پیش است. دولت دستور داده،خانوادهها بیش از یک فرزند نداشته باشند، شهرهای بزرگی چون پکن، شانگهای و کانتون پر از جمعیت است. سه رود بزرگ، این سرزمین پهناور را آبیاری میکند و گاهی هم با طغیان خود، مردم را به دردسر میاندازند. از سال 1949 میلادی مردم این کشور انقلاب کمونیستی کردند اما امروزه تصمیم گرفتهاند با سرعت غربی شوند! آنها این کار را بدون سر و صدا انجام میدهند و مانند روسها که از کمونیسم دست کشیدهاند، تغییر مرام حکومتی خود را اعلام نکردهاند. امّا در و دیوار پر شده است از انواع تبلیغات غربی، و کمتر نشانی از حال و هوای 30 سال پیش دیده میشود. دیدنیهای چین، با یک هفته و یک ماه پایان نمیگیرد. دیوار بزرگ چین، مجموعه معبد آسمان، شهر ممنوعه در پکن که محل اقامت پادشاهان چین بوده است، صحرا گبی و دهها محل دیدنی دیگر، بسیاری از جهانگردان را به چین جذب کرده است. غذای سنتی چین نمایی از شهر شانگهای کاخهای تابستانی - پکن دیوار بزرگ چین آکروبات، ورزش نمایشی چین شهر ممنوعه - پکن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 101صفحه 30