مجله کودک 104 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 5

سفارش دوست قالَ رَسول الله صَلی الله عَلَیهِ و آله و سَلم: مَن انکر خروجَ المَهدی فَقَد کَفَر بِما اُنزِلَ مُحمّد رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که منکر حضرت مهدی(عج) باشد، به آنچه که بر محمّد(ص) نازل گردیده،کافر شده است. «این حدیث از کتاب فوائد المسطین نقل شده است.» نیایش خدایا! چشمهای منتظر ما، همه در انتظار اوست تا که بیاید و همه چیز، رنگ و بوی تو را به خود بگیرد. خداوندا! بچّههای مظلوم زمین در عراق، افغانستان، فلسطین و دیگر سرزمینهایی که در دست قدرتمندان بیرحم روزگار است، با طلوع هر آفتاب و آغاز هر روز، در انتظار ظهور تابندهترین آفتاب آفرینشند. چرا که آنها هم خوب میدانند که روزهای قشنگ با او بودن، به شب و تاریکی ختم نمیشود. پروردگارا! مادرم میگوید: «روزی که او بیاید، آسمانها از همیشه آبیتر، پر پروانهها از همیشه قشنگتر، و دلهای ما از همیشه پاکتر میشود.» پس کاری کن که او زودتر بیاید و تمام مردم چشم به راهش را به آمدن زیباترین روزهای خدا نوید دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 5