مجله کودک 108 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 11

در پشت کوهی رفت خورشید شب ، با ستاره شد پدیدار مرغ اذان آمد خبر داد آماده شو! شد وقت افطار! مادر به پیشم آمد ، آرام پیشانی­ام را ، شاد بوسید در باغ خشک چهرۀ ما گل­های شاد خنده رویید

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 11