مجله کودک 108 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 30

از مجموعۀ ماجراهای اکبر و بیربال خانه یا صاحب خانه ؟! گردآوری و تنظیم : رامش مادولکار ترجمه : محمد علی دهقانی روزی بیربال برای انجام کار مهمّی از خانه خارج شد . هنوز چند قدمی از خانه­اش دور نشده بود ، که دید مردی از مقابل به سوی او می­آید ، مرد به بیربال نزدیک شد و پرسید : - عالیجناب ببخشید ! آیا شما می­دانید خانۀ بیربال کجاست ؟ آن مرد ، قبلاً بیربال را ندیده بود و نمی­شناخت . فقط چیزهایی دربارۀ شهرت او شنیده بود. و حالا آمده بود تا دربارۀ چند مسئلۀ مهم با او مشورت کند. بیربال در پاسخ سئوال مرد غریبه، سرش را تکان داد و گفت : - بله ، می­دانم ! نگاه کن ، خانۀ بیربال آنجاست ! و برگشت و با دست ؛ خانۀ خود را به مرد غریبه نشان داد . مرد ، از بیربال تشکر کرد و به راه خود ادامه داد ، بیربال هم راه خودش را گرفت و رفت و از آنجا دور شد . مرد غریبه به خانۀ بیربال رسید و در زد ، همسر بیربال در را باز کرد و گفت : - بله ، بفرمایید ! چه کار دارید ؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 30