مجله کودک 109 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 8

دندان لق من کی می­افتد ؟ نویسنده لویس جی گرامبلینگ مترجم فاطمه زمانی ادوارد نگران و ناراحت بود که چرا دندان لق­شده­اش نمی­افتد، چند روزی بود که دندانش لق شده بود و خیلی تکان می­خورد. هر وقت که می­خندید ، دندان شل و ولش پیدا می­شد. هر وقت که در آینه خود را نگاه می­کرد ،شکل ناجور آن را می­دید ، و هر وقت که زبانش را در دهان می­چرخاند ، به دندانش می­خورد. برادرش پیتر رسید :« هنوز دندانت نیفتاده ؟» ادوارد با ناراحتی جواب داد :« هنوز نه ، خیلی لق لق می­خورد!» پیتر گفت :« من می­دانم چه کار کنی تا دندانت بیفتد ، یک سیب بزرگ بردار و گاز بزن ، آن وقت دندانت کنده می­شود و راحت می­شوی.» ادوارد جواب داد :« نه متشکرم . فکر می­کنم کمی دیگر تحمل کنم بهتر باشد .» دختر همسایه­­شان «سندی» با دیدن ادوارد گفت : «هنوز دندانت نیفتاده ؟» ادوارد جواب داد : « هنوز نه ! آن قدر لق لق می­خورد که فکر می­کنم به یک مو بند است.»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 8