مجله کودک 109 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 14

ستاره­هایی که دیده نمی­شوند ! مدت­هاست که ستاره­شناسان به وجود ستاره­هایی پی برده­اند که با تلسکوپ دیده نمی­شوند. این ستاره­ها دیده نمی­شوند اما وجود دارند . آنها با وسایل و ابزار مخصوص مشاهده می­شوند که بسیار پیچیده هستند . «شعرای یمانی» یکی از نزدیک­ترین ستاره­ها به زمین است که در نزدیکی آن ، یکی از این ستاره­های دیده نشدنی (!) وجود دارد . این ستاره نزدیک 80 میلیون میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد ! اما از این نزدیکتر ستاره­ای به زمین وجود ندارد ! یک روز «فریدریش بسل» ستاره­شناس آلمانی ، در حال اندازه­گیری میزان جابه جایی این ستاره بود او می­دانست که ستارگان ؛ بر اثر گردش زمین به دور خورشید ، اندکی تغییر جا می­دهند . این تغییر به صورت خط مارپیچی است . البته هر چقدر ستاره به ما نزدیک­تر باشد ، مارپیچ بزرگتر است . بسل هر شب تغییر جای ستاره شعرای یمانی را اندازه می­گرفت ، امّا او مطلب دیگری را هم فهمید این ستاره تغییر مکان دیگری را هم نشان می­داد که از تغییر مکان اولی که مربوط به زمین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 14