مجله کودک 109 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 21

مشکل آدمک چوبی! این آدمک چوبی یک کلاه معمولی، یک کلاه مترسکی و تبرش را گم کرده است. آنها را در تصویر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. تصویر پنهان اگر شماره های 1 تا 57 را به هم وصل کنید، متوجه خواهید شد که این تصویر چیست. بعد از پایان کار می توانید تصویرتان را رنگ کنید. خرگوش فراری این خرگوش از دست روباه فرار کرده است. به نظر شما روباه از چه راهی می تواند به خرگوش برسد؟! پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: زنبور عسل را به کندو برسانید. تصویر پنهان طوطی و میوه بلوط

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 21