مجله کودک 109 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 23

از زبان دوست ...وقتی می­آییم سراغ حضرت امیر ، سلام­الله علیه ، که وصّی به حق اوست . آن وقتی که حضرت امیر سلطنت(حالا من جسارت می­کنم بگویم سلطنت) امام یک مالک بزرگ بوده است. تمام حجاز ، تمام عراق ، تمام سوریه ، و لبنان و مصر و ایران و همه اینها تحت ... حکومت او بوده است . خودش زندگی­اش چه جور بوده است ... یک پوستی داشتند . پوست گوسفندی داشتند که شبها ، آن طور که نقل می­کنند و تاریخ دارد شبها می­انداختند و خودشان و همسرشان روی آنجا می­خوابیدند . روزها همین پوست گوسفند را علف می­ریختند رویش ، برای آن شترشان که علف بخورد : این حکومت اسلام . همان روز بعد از این که بیعت تمام شد . ایشان امام علی (ع) بیل و کلنگش را برداشت و رفت سراغ آن کاری که می­کرد: کار می­کرد .. ما یک همچو حاکمی می­خواهیم . ما شیعه امیرالمومنین­ایم . ما برویم ببینیم امیرالمومنین در مصالح اسلامی چه کردند . بعد از رسول­الله هم که مدت های طولانی ملت­ها محروم ماندند از قیادت ]رهبری[ ایشان . .... ایشان ]امام علی (ع)[ باز برای حفظ مصالح مسلمین همراه بود صبر می­کرد ... ایشان اهل مشورت آنها ] خلفا[ بود. راهنمایی می­کرد. بچه­هایش را می­فرستاد به جنگ . نیایش دوست بارالها ، مسلمانان منطقه گرفتار یک چنین حکمفرمایانی هستند . چنانچه مولای آنان علی ابن ابیطالب گرفتار منافقانی ظاهر الصلاح ]به ظاهر دوست[ بود و به دست آنان در مثل این ایام ] چنین روزهایی[ به لقای تو شتافت.... بارالها ، امروز اسلام گرفتار منافقانی جنایتکارتر از «نهروانی­» هاست که با نام اسلام ، آن را می­کوبند ....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 23