مجله کودک 109 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 31

ولی با گذشت زمان ، حوصلۀ کانگورو کوچولو توی کیسه سرمی­رود. او هم می­خواهد کاری را خودش به تنهایی انجام دهد ، بدون مادرش . آن وقت از کیسه بیرون می­پرد و به سفر اکتشافی می­رود ، نه بهتر است بگوییم : او به سفر اکتشافی می­جهد . چون کانگوروها به طور عادی راه نمی­روند. همان­طور که گفتیم ، کانگوروها در استرالیا زندگی می­کنند ، بیشتر آنها در جاهایی زندگی می­کنند که هیچ انسانی زندگی نمی­کند و فقط کمی علف در آنجا می­روید . وقتی کانگورو کوچولویی در چنین جایی به گردش می­رود حداکثر شاید تا بوتۀ علف بعدی یا به یک آبگیر می­رود که آب بنوشد ولی در این داستان­ها، فرض می­کنیم که کانگورو در نزدیکی شما ، درست در گوشه­ای پیش شما زندگی می­کند. او هر کاری که شما و دوستانتان بتوانید انجام بدهید ، انجام می­دهد . به شنا می­رود ، خیمه­شب بازی یا اسکی بازی می­کند. البته کانگورو کوچولو دوستانی هم دارد. بعضی از آنها را می­شود حداکثر در استرالیا توی باغ­وحش پیدا کرد ، مثل یوزپلنگ یا فیل را ، ولی بهترین دوستانش اینها هستند . موش صحرایی پا بلند خرس کوچولو سمور آبی بیدست مار فش فشو سگ کوچولو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 31