مجله کودک 116 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 116 صفحه 11

روی دیوار خانۀ بی بی عکس یک بچّه آهوی زیباست در دل پاک جنگل سرسبز بچّه آهو چه خسته و تنهاست *** می شوم باز غرق در رویا می کشم دست بر سر آهو در خیال و هوای بارانی می دوم پیش مادر آهو *** مادر خسته زیر باران است توی یک دام، دام یک صیّاد می چکد از نگاه مادر، اشک یعنی او یاد کودکش افتاد *** توی فکرم، اگر تو بودی، او می شد از دام دشمنش آزاد می شدی باز ضامن آهو بچّه آهوی قصه می شد شاد دوست، ولادت اما هشتم، حضرت امام رضا (ع) را به شما عزیزان تبریک می گوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 116صفحه 11