مجله کودک 120 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 32

جدول دوست جدول عددها اعدادی را که می بینید، بر اساس تعداد رقم هایشان دسته بندی شده اند. قلم بردارید و آنها را در جای خودشان در جدول قرار دهید. یادتان باشد این اعداد باید در خانه ها به صورت افقی یا عمودی قرار بگیرند. برای راهنمایی شما یک عدد را در انۀ مربوط به خودش قرار داده ایم. بقیه را، شما در جدول قرار دهید. دو رقمی ها 21 35 49 55 64 65 72 80 سه رقمی ها 190 245 428 776 7 رقمی ها 1345989 1968575 3049562 3453928 8231449 8367213 9803252 جدول سه ستونه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 32