مجله کودک 123 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 3

خانم اجازه در زنگ دیکته خانم معلم گفت:«بنویسید:؟آن مرد با اسب آمد.» من نوشتم :«آن مرد با عصب عامد.» خانم معلم گفت :«بنویسید : آن زن سوزن دارد.» من نوشتم:«آن ضن سوظن دارد.» خانم معلم گفت:«بنویسید: نانوا نان را در تنور می پزد.» من نوشتم :«ناونا نان را در تنور می بیزد.» خانم معلم گفت:«بنویسید: امین بشقاب و قاشق را به اتاق می آورد.» من نوشتم:«امین بقشاب و قاشوق را به اطاق می آورد» خانم معلم گفت:«بنویسید : آچار، صابون ، صورت ، حوله ، مریض ، قورباغه ، مواظب.» من نوشتم :«چمار ، سابون ، ثورت، حواله ، مریظ، قورقابه ، مواذه.» خانم معلم دیکته مرا تصحیح کرد و گفت :«پنج مرتبه از صفحه ی 45 تا55 بنویس.» من گفتم:«خانم اجازه ، شما باید ساسان را جریمه کنید ، چون من دیکته ام را از روی دست او نوشتم.» امیر و رضا محمودی از اردبیل دوست ماه شب بود. من مثل همیشه با تلسکوپ خود به آسمان خیره شده بوده بودم و به ستاره ها نگاه می کردم. من همین طور که تلسکوپم را می چرخاندم ، ناگهان چشمم به ماه افتاد که غمگین گوشه ای نشسته بود. می خواستم او را صدا بزنم ، اما با خودم گفتم که ماه نمی تواند حرف بزند. من همین طور به او نگاه می کردم تا شاید بتوانم متوجه بشوم که چرا ماه ناراحت است. در همین فکر بودم که ماه را جلوی خودم دیدم. ماه به من گفت:« تو دوست زمینی مرا ندیده ای؟» خیلی تعجب کردم و به او گفتم:«نه، دوست زمینی تو کیست؟» گفت:«دارم دنبال کسی می گردم تا با من دوست باشد، ولی تا حالا پیدایش نکرده ام . آیا تو می خواهی که با من دوست شوی؟»با خوشحالی گفتم :«بله ، من حتما دوست تو می شوم.» من و ماه هر شب کنار پنجره می آمدیم و باهم حرف می زدیم .آریا محمدی بهمدانی از ساوه مهدی محمدی 10 ساله از زنجان موژان دوبختی فرگل محمد بیگی کلاس چهارم لیلا غفوری / کلاس چهارم دوستان دوست تبریز: میلا علیزاده 6 ساله ، نیوشا ستاری 14 ساله، علیرضا لقائیان 9 ساله، حامد پناهی- کاشان: علی رضا رحیمی 12 ساله، مهدی کهکی ، روح ا... کهکی، نیما احدانی - دزفول: امیر حسین بابایی - اهواز: آوید پور کرم 12 ساله ، سید امین حسینی ، ؟ حاتم ، محسن بیرجانی - اصفهان: علیرضا نیلی پور ، حوری میرباقری، سید دانیال رضازاده - رامسر: محمد باقر نجفی - خرم آباد: شکوه بیراونه 12 ساله.سیرجان: الهه بنی اسدی آزادی 8 ساله - کلاچای : سکینه علیمحمدی -رشت: احد حجامی - کازرون: بهناز خواجه 9 ساله - صومعه سرا: سیده آذر دخت نبوتی - بیرجند: سیده عالیه ی هاشمی - ساری : مبین باباسواسری - قم: فاطمه سادات و زهرا سادات علوی ، سید محمد موسوی 7 ساله ، سیده فاطمه مظلومی 11 ساله ، علی شعایی - اردبیل: حسین مهاجری - قزوین : فرزاد وثوقی ، پگاه ساعدی فر، محدثه درافشانی - تهران : سانیا وثوقی 10 ساله ، دلارام خرم زاد، معصومه وجهی امانی، پریسا سبزی ، زهرا تیموری ، گیتی حسین پور، یاسمن توانا 12 ساله، شکوفه اسماعیلی ، نورا خوش مام ، محمد مرادمند 9 ساله، محمد رسول خدابخشی ، مهسا شهماری، تارخ فرج زاده 10 ساله ، مریم ایمانی مقدم، مهرناز خوشومت، آرزو اوتادی ، سحر السادات بطحایی، زینب سادات فاطمی قمی، زهرا مرادی نیا 5 ساله ، میلاد ومهران پور محبی ، سعیده سادات بطحایی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 3