مجله کودک 129 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 21

شاهد هنکل 111 دورنیر 17DO و ژانکر 88ju از معروفترین بمب افکن های آلمانی بودند که پی در پی بر فراز انگلستان و فرانسه در پرواز عملیاتی بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 21