مجله کودک 129 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 38

مغولستان از مرتفع ترین کشورهای جهان است. کوه آلتای در غرب و صحرای گبی در جنوب این کشور یک میلیون و پانصد هزار متر مربعی باعث شده که مغولستان زمستان های سرد و تابستان های گرم و خشک داشته باشد. به غیر از شهر نشینان که در آپارتمان زندگی می کنند تعداد زیادی از مردم مغولستان در چادرهای گرد نسبتا بزرگی به سر می برند. مغولها مهمان نواز هستند و به نشانه مهمان نوازی در چادر خود را همواره به سمت جنوب قرار می دهند زیرا عقیده دارند که مهمان همیشه از جنوب وارد می شود. بچه های کوه و اسب از آخرین ساخته های بشر برای نابودی خود! هواپیماهای مافوق صوت میراژ ساخت فرانسه و 18F هورنت ساخت آمریکاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 38