مجله کودک 130 صفحه 44
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 130 صفحه 44

مسابقۀ جواهرات گمشده شرح در صفحه 2 سهیل دانش اشراقی کتاب در مجله هفته آینده درباره دزدان دریایی، لوازم و ابزار آنها، کشتی های دزدان دریایی، گنج های ربوده شده و ... است. پنجشنبه دهم اردیبهشت منتظر کتاب در مجله دزدان دریایی در همین مجله باشید!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 130صفحه 44