مجله کودک 140 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 6

دزد روستا نویسنده: ناصف مصطفی عبدالعزیز مترجم: عفت خسروی روزی از روزها مرد کشاورزی که از مزرعه به خانه­اش بازگشت و به سراغ پول­هایی که برای خرید یک گاو ذخیره کرده بود رفت، اما آنها را پیدا نکرد. به سرعت پیش قاضی رفت و گفت: «ای قاضی دزدی پول­های مرا دزدیده همه پول­هایی را که پس انداز کرده بودم، دزدیده است». قاضی گفت:« پول­هایت را کجا گذاشته بودی؟ کشاورز گفت: در داخل کیسه­ای زیر بالشم گذاشته بودم آیا می­دانی چه کسی پول­هایت را دزدیه؟ کشاورز گفت: نه جناب قاضی نمی­دانم. قاضی گفت: تو با کسی زندگی می­کنی یا با کسی زندگی می­کنی ؟ کشاورز گفت: من تنها زندگی می­کنم. قاضی گفت: پول­هایت را به خواست خدا به تو برمی­گردانم....... مطمئن باش! نوشتیم که کارخانه ب ام و برای تولید موتور هواپیما شکل گرفت. بر این اساس در سال 1918علاوه بر تولید موتور IIIa )، هواپیمای دوباله­ای را نیز ساخت. این کارخانه در این سال اوراقی را برای مشارکت مردم در کارخانه چاپ و منتشر کرد. به این ترتیب کارخانه با مشارکت مردم اداره شد. اوراق مشارکت ب ام و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 6