مجله کودک 140 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 21

با پایان یافتن ، جنگ دوم جهانی ، ب ام و اولین دوچرخه ساخته شده با آلومینیوم را عرضه کرد. البته در طول جنگ، این کمپانی با تولید راکت و موتور هواپیما، نام بدی از خود به یادگار گذاشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 21