مجله کودک 140 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 24

توجه به مدل­های کوپه باعث شد تا در سال 1954، ب ام و خودروی کروزر را ب اساس طرحی از ب ام و 502تولید کند. موتور سبک وزن V8 مار گذاشته شده، در خودروی کروزر از ویژگی­های این خودرو بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 24