مجله کودک 140 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 27

شکل جدیدی از خودروهای خانوادگی؛ در سال 1961توسط ب ام و ارئه شد. ب ام و 1500با شتاب زیاد خود، بعدها به ب ام و 2002 تبدیل شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 27