مجله کودک 141 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 24

کشتی های کوچک بخار علاوه بر موتور، دارای یک خروجی دود و سکان جدید ( برای آن زمان ) بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 24