مجله کودک 141 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 141 صفحه 27

در گذشته و در بعضی کشورها ، قایق های ماهیگیری را با چشم ماهی تزیین می کردند . عقیده آنها بر این بود که دو چشم طراحش شده در جلوی قایق، ماهیگیران را هدایت میکند و آنها را به محل های ماهیگیری می رساند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 141صفحه 27