مجله کودک 145 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 27

امیدوارم شما از اون بچه­هایی نباشید که دوست دارند آبروی دیگران را ببرند. کهکشان راه شیری به اندازه 100هزار سال که نور مسافت طی کند درازا دراد و به اندازه هزار سال که نور مسافتی را به پیماید ضخامت و کلفتی آن است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 27