مجله کودک 145 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 145 صفحه 33

نکته مهم در نظریات کپرنیک آن است که تئوری او بر اساس مشاهدات ستارگان نبود، بلکه بر پایه محاسبات ستاره­شناسی که از گذشتگان بر جای مانده بود او نتیجه گرفت که زمین مرکز عالم نیست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 145صفحه 33