مجله کودک 147 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 30

مسابقه ورزشی شماره (19) (1) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال یورو 2004 را می بینید که در پرتغال برگزار شد. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام دو تیم است؟ (2) تصویر یکی از صحنه های مسابقات فوتبال باشگاهی کشورمان را می بینید. برای ما به نشانی مجله نامه بنویسید و به این پرسش پاسخ دهید: تصویر مربوط به دیدار کدام تیم های باشگاهی است؟ پاسخ های خود را به نشانی مجله ارسال کنید. روی پاکت بنویسید : ((مربوط به مسابقه ورزشی شماره 19)) سپس پاسخ خود را به صورت فوتبال خارجی و فوتبال داخلی جدا کنید. وویجر 2 کاوشگر پیشرفته ای است که در سفر طول و دراز فضایی خود در سال 1979 از مشتری ، در سال 1980 از زحل، سال 1986 از اورانوس و در سال 1989 از نپتون بازدید و عبور کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 30