مجله کودک 147 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 147 صفحه 32

بیایید داستان مصور بسازیم حرکت در داستان مصور هفته گذشته به طور ساده با طراحی شخصیت های داستان مصور آشنا شدید. اما فرق اصلی داستان های مصور با نقاشی در این است که نقاشی های داستان های مصور دارای حرکت هستند. به عبارت بهتر، حس حرکت را در بیننده ایجاد می کنند. در این شماره با تمرینی ساده یاد می گیریم که چگونه شخصیت داستان مصور را در حال حرکت رسم کنیم. 1. در مرحله اول که رسم ((اسکلت)) شخصیت است، بنا بر خط داستان ، طرح اولیه را رسم می کنیم. طرح اسکلتی اولیه می تواند یکی از شکل های زیر باشد. 2. طرح هایی را که به داستان مربوط می شود ، انتخاب می کنیم. ادوین هابل تلسکوپ فضایی هابل ادوین هابل متولد 1889 که به سال 1953 درگذشت، حقوقدانی بود که به ورزش بوکس نیز علاقه داشت. او بعد ها تمام وقت خود را صرف دانش ستاره شناسی نمود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 147صفحه 32